UPDATE coronamaatregelen 17 november 2021

  • 18 november 2021

Het Overlegcomité kwam op 17 november 2021 vervroegd opnieuw samen. Om een overbelasting van ons gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen. Een strikte naleving hiervan is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden

1. Respecteer de veilige afstand (1,5m), beperk je sociale contacten en laat deze bij voorkeur buiten doorgaan.

2. Brede mondmaskerplicht: het dragen van een mondmasker wordt nu ook verplicht in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer, bij de medische en niet-medische contactberoepen, in zorginstellingen, inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, bij evenementen - zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement, in winkels en winkelcentra, in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven en overheidsbesturen, in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen, in bibliotheken, spelotheken en mediatheken, in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, in fitnesscentra en in gebouwen voor de erediensten.
De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

3. Covid Safe Ticket+: het Overlegcomité besliste dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.
Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

4. Verplicht telewerk in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

5. Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprikEen bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, maar nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.
De vaccinatie voor de 5 tot 11-jarigen zal zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

6. Ventilatie: om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen zullen er CO2-meters geplaatst worden in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

banner corona