UPDATE coronamaatregelen 23 oktober 2020

 • 23 oktober 2020

Tijdens het Overlegcomité van vanmorgen werd beslist om ook de coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs te verstrengen. Gezien de bijzondere urgentie van de situatie gaan deze regels onmiddellijk van kracht en blijven zij geldig tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

 • Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Amateurwedstrijden worden opgeschort (trainen kan wel nog). Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden. Zwembaden blijven open. 
  Kinderen tot 12 jaar mogen nog aan contactsport doen, ook indoor.
 • Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% met mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars (bezettingsgraad tot 50%).
 • Indoor evenementen en activiteiten (cultureel, religieus, onderwijs en verenigingen): maximum 40 personen. Indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, worden maximum 200 personen toegelaten. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.
 • Jeugdactiviteiten: voor kinderen ouder dan 12 jaar worden enkel nog buitenactiviteiten toegelaten, met mondmaskerplicht. Mondmaskerdracht wordt sterk aangeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
 • Pretparken worden tijdelijk gesloten.
 • Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten. Het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 • Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

De algemene regels voor alarmniveau 4 van maandag 19 oktober 2020 blijven eveneens van kracht:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants zijn gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 u. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00 u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00 u.
 • Nachtklok: er is een verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00 en 5.00 u., behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

Meer info op www.info-coronavirus.be of bel naar het algemeen informatienummer op tel. 0800 14 689