UPDATE coronamaatregelen 23 september 2020

 • 24 september 2020

Op 23 september 2020 kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen om de huidige coronapandemie te evalueren en nieuwe maatregelen te bespreken. Een aantal aangepaste maatregelen gaan van kracht.

De strategie wordt aangepast van crisisbeheer naar risicobeheer. Cruciaal voor deze langetermijnvisie blijft het strikt naleven van de zes gouden regels:

 • Pas de hygiënemaatregelen toe.
 • Let extra op bij kwetsbare mensen.
 • Spreek buiten af. Kan je niet buiten afspreken? Verlucht goed: zet het raam open.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere personen. Kan je geen 1,5 meter afstand houden? Draag dan een mondmasker.
 • Beperk het aantal nauwe sociale contacten.
 • Volg steeds de richtlijnen voor de georganiseerde activiteiten.

VANAF 25 SEPTEMBER

Internationale reizen 

 • Het reisverbod naar rode zones wordt opgeheven omwille van afspraken gemaakt op Europees niveau. Reizen naar rode zones wordt wel nog steeds sterk afgeraden.
 • Bij terugkeer uit een oranje zone zal er geen test meer worden afgenomen.
 • Bij terugkeer uit een rode zone moet je jezelf meteen na terugkeer gedurende zeven dagen in quarantaine zetten met een test op dag vijf. Reizigers kunnen aan deze verplichting ontkomen als ze een zelfevaluatieformulier invullen dat hen na analyse hiervan vrijstelt. Deze maatregelen zijn niet van toepassing voor mensen die niet langer dan 48 uur in een rode zone zijn geweest (bv. grensarbeiders).

VANAF 30 SEPTEMBER

Corona-app

Op 30 september wordt de app ‘Corona Alert’ gelanceerd. Deze app is een hulpmiddel voor het traceren van contacten. Een persconferentie met meer uitleg volgt nog.

VANAF 1 OKTOBER

Sociale contacten

 • Je mag in je dagelijks leven iedereen zien op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand bewaart of waar je dit niet kan een mondmasker draagt. De regel dat je met max. 10 personen afspreekt op dezelfde plaats en op hetzelfde moment blijft behouden (uitgezonderd kinderen < 12 jaar).
 • Elke persoon mag per maand maximaal 5 nauwe contacten hebben (uitgezonderd kinderen < 12 jaar). Nauwe contacten zijn contacten met personen die geen huisgenoten zijn, die langer duren dan 15 minuten en waar je geen afstand van 1,5 meter houdt en geen mondmasker draagt. Afhankelijk van de epidemiologische situatie kan dit aantal van 5 ingeperkt worden.
 • Samengevat: Zie wie je wil, zoveel je wil maar volg de veiligheidsvoorschriften en beperk je nauwe contacten.

Mondmaskers

 • Buiten: mondmaskers zijn niet langer verplicht tenzij op de drukke plaatsen die door de lokale overheden bepaald worden.
 • Binnen: mondmaskers blijven verplicht op de plaatsen waar deze nu reeds verplicht zijn (winkels, bioscopen, openbaar vervoer…)

Bijeenkomsten privé

 • Die je zelf organiseert: hier blijft het maximum op 10 personen liggen (uitgezonderd kinderen < 12 jaar). Dit geldt ook voor privébijeenkomsten op straat.
 • Professioneel georganiseerd (zoals recepties en feesten): deze volgen het horeca-protocol en hebben geen limiet voor het aantal gasten. De protocollen moeten tot op de letter gevolgd worden.
 • Dansfeesten blijven nog steeds verboden.

Evenementen met publiek

Hier blijft de regel van maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten behouden, evenals de uitzondering in art. 12 van het MB (afwijkende aantallen).

Deze regels zullen in de komende tijd herwerkt worden door de bevoegde ministers, in samenspraak met de betrokken sectoren.

Testing

Met het oog op de komende herfst en winter en de bijhorende griepjes, verkoudheden… wordt de testing uitgebreid naar 70 000 tot 90 000 testen per dag.

Quarantaine

 • De quarantaineperiode wordt ingekort tot 7 dagen.
 • Heb je symptomen: ga meteen in isolatie voor 7 dagen, consulteer een arts en laat je zo snel mogelijk testen.  Is de test positief: dan blijf je in quarantaine. Is de test negatief: dan mag je de quarantaine verlaten indien je klinische toestand het toelaat.
 • Heb je geen symptomen maar heb je nauw contact gehad met iemand die positief getest is of wordt je gecontacteerd in het kader van contact tracing, dan moet je meteen in quarantaine gaan en een afspraak maken via de huisarts voor een test op de 5e dag. Als je positief test wordt de quarantaine verlengd met zeven dagen. Test je negatief dan mag je buiten vanaf de 7e dag nadat je in quarantaine bent gegaan. 
 • Dus: afstand houden is en blijft belangrijk om quarantaine te vermijden.

WORDT VERWACHT

Epidemiebarometer 

Er wordt gewerkt aan een epidemiebarometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau. Hoe slechter de epidemiologische situatie, hoe strenger de maatregelen. De ziekenhuisopnamen zijn hiervoor de belangrijkste indicator.

Deze barometer zal ook gebruikt worden in de persconferenties van het Nationaal Crisiscentrum.

TOT SLOT

Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Zowel de overheid als elke burger. Iedereen zal een inspanning moeten doen. Wees niet nonchalant en volg de regels strikt. Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.