UPDATE coronamaatregelen 4 juni 2021

 • 4 juni 2021

Het Overlegcomité heeft op 4 juni 2021 de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Op woensdag 9 juni treedt de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.

Het aantal coronapatiënten op intensieve zorg blijft dalen en bevindt zich ruim onder de richtdrempel van 500 bedden. Ook de vaccinatiecampagne is op tempo en meer dan acht op tien kwetsbaren (65-plussers en mensen met onderliggende aandoening) hebben hun eerste vaccindosis gekregen.

Voorzichtig blijven

Blijf voorzichtig na vaccinatie: het duurt tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan je besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie, op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

TERUGKEER ALS INWONER NA VERBLIJF IN BUITENLAND

 • terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.

 • terugkeer uit rode zone: wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2) hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • terugkeer uit zone met heel hoog risico: verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7. Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

AANKOMST IN BELGIË ALS NIET-INWONER

 • aankomst vanuit groene of oranje zone: geen verplichting tot test of quarantaine
 • aankomst vanuit rode zone: wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine. De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • aankomst van buiten de Europese Unie: wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico: er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.

VERTREK NAAR BUITENLAND

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent.

Passenger Location Form blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets. Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt: ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Openingsuur horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8.00 u. ’s ochtends naar 5.00 u. ’s ochtends. Vanaf 9 juni wordt het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur gebracht.

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse. Er geldt een plafond van maximaal 75 000 bezoekers.

10 tips om veilig van de zomer te genieten

 • laat je vaccineren: hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal
 • was je handen regelmatig en volg de hygiëneregels
 • blijft huis als je ziek bent of symptomen hebt en neem contact met je huisarts
 • test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent: je vindt een zelftest bij de apotheker
 • kies voor buiten, want buiten is het veiliger
 • kleiner is fijner: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
 • als iedereen in het gezelschap gevaccineerd is mogen de mondmaskers af
 • verlucht en ventileer binnenruimtes, zo vermijd je een viruswolk binnen
 • hou nog even veilige afstand tot iedereen gevaccineerd is
 • hou het ook op reis veilig: download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels