Update Vogelgriep: enkel versoepeling voor roofvogels

  • 22 februari 2021

Roofvogels

Sinds 15/11/2020 moeten alle gehouden vogels en pluimvee opgesloten of onder netten afgeschermd worden zodat het risico op besmetting van het H5-vogelgriepvirus door wilde vogels minimaal is.

Het FAVV voert versoepelingen in voor de ophokplicht van roofvogels. Dit om welzijnsproblemen bij deze dieren te voorkomen en de roofvogelhouders de mogelijkheid te bieden om bepaalde activiteiten -onder strikt vooropgestelde voorwaarden- te organiseren.

Hoewel het risico op besmettingen met vogelgriep voor roofvogels door de derogaties toeneemt en het gebruik van roofvogels bij buitenactiviteiten mogelijk besmette wilde vogels kan doen vluchten, is de impact daarvan in de huidige omstandigheden beperkt, mits de houder de nodige voorzichtigheid aan de dag legt.

Meer info over de derogaties en de opgelegde voorwaarden vind je in dit document

Als particuliere houder kan je ook op de webpagina van het FAVV meer informatie raadplegen: www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Overig gehouden pluimvee

Het FAVV laat weten dat in ons land een bijkomende besmetting bij wilde vogels ontdekt werd in de afgelopen weken: in Eupen zijn in een stadpark besmette spreeuwen aangetroffen. Deze besmetting en ook de evolutie elders in Europa waar de H5-vogelgriepvirussen zich volop blijven manifesteren, zowel bij gehouden dieren als wilde vogels, tonen aan dat het risico op besmetting van gehouden pluimvee nog steeds erg reëel is en de ophokverplichting nog steeds relevant is.

Met de besmetting in Eupen is het aantal besmette sites in ons land nu 20. Meer details hierover vindt u terug op de website van het FAVV: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgrie...