Vacatures (2) beroepskapitein brandweer

 • 10 september 2020

Op zoek naar een boeiende, leidinggevende functie binnen de brandweer? Goed nieuws: hulpverleningszone Zuid-West Limburg is op zoek naar twee beroepskapiteinen. Interesse? Solliciteer dan voor zondag 11 oktober 2020!

Voor de vervanging van twee beroepsofficieren die op korte termijn met pensioen gaan, is hulpverleningszone Zuid-West Limburg op zoek naar twee beroepskapiteinen. Voor de invulling van deze vacatures wordt een aanwervingsproef georganiseerd. Bovendien wordt er een werfreserve aangelegd die twee jaar geldig is.

Voor wie?

 • Een brandweerman of -vrouw met al enige ervaring binnen de brandweer. De kandidaat moet ook in aanmerking komen voor de graad van kapitein.
 • Je beschikt over een vurige interesse in veiligheid en hulpverlening.
 • Je bent loyaal, integer en plichtsbewust.
 • Je kan goed plannen, organiseren en coördineren, proactief en strategisch denken en handelen, knopen doorhakken in stresssituaties, samenwerken en communiceren met verschillende teams en diensten.
 • Een beroepskapitein heeft een leidinggevende functie. Kandidaten beschikken liefst over natuurlijk leiderschap, mensgerichte visie en verantwoordelijkheidszijn.
 • Met jouw technische expertise draag je rechtstreeks bij aan de verdere ontwikkeling van de hulpverleningszone.
 • Je bent je ervan bewust dat je een voorbeeldfunctie vervult en je hecht veel belang aan kwaliteit. Opleidingen en bijscholingen zijn voor jou onontbeerlijk. 
 • Je bent fit en houdt je fysieke conditie op peil.
 • Een 'nine-to-five'-mentaliteit is niet aan jou besteed.

Functieinhoud

 • Als kapitein sta je in voor de multidisciplinaire coördinatie of de coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties. Je zorgt ervoor dat de ploegen en diensten als één samenwerkend geheel functioneren en op een efficiënte, doeltreffende, kwalitatieve en veilige manier interventies uitvoeren.
 • Gaandeweg specialiseer je je in één of meerdere expertises en domeinen die de zone jou toewijst. Dit kan gaan over bijvoorbeeld technische brandpreventie, logistiek, vorming en opleiding, dispatch.
 • Je neemt algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken op. Je voert gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten uit om ervoor te zorgen dat de opdrachten - die de zone jou toekent - naar behoren worden vervuld. Zo bouw je mee aan het zonale beleid en kun je de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan mee realiseren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de ploeg(en) en het faciliteren en stimuleren van teamwerking. Tevens waak je over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploeg(en).
 • Jaarlijks volg je praktische en theoretische opleidingen. Je operationele inzetbaarheid blijft via opleidingen, training en oefening gegarandeerd. Als je nog geen officierenbrevet hebt, krijg je via de brandweerschool een opleiding om dit brevet te behalen.
 • Je neemt deel aan vergaderingen, overleg, oefeningen, …

Selectievoorwaarden

Om geldig te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze kun je allemaal in detail nalezen in de uitgebreide vacature voor beroepskapitein. Je moet beschikken over een diploma van niveau A (universitair of HOLT) én een federaal geschiktheidsattest voor het hoger kader Civiele Veiligheid*.

*UITZONDERING: Als officier van een hulpverleningszone word je geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde. Een personeelslid van een hulpverleningszone dat geen officier is, wordt vrijgesteld van de operationele handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven.

Je moet als beroepsofficier van onze hulpverleningszone buiten de normale werkuren kunnen fungeren als officier van dienst. Dit wil zeggen dat je als beroepsofficier meedraait in de wachtdienst van de sector waar je tewerkgesteld wordt. Als officier van wacht moet je bij dringende interventies binnen een tijdslimiet van ongeveer 20 minuten ter plaatse kunnen zijn.

De selectievoorwaarden moeten op datum van de kandidatuurstelling vervuld zijn. Vóór de indiensttreding volgt nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.

Het verloop van de aanwervingsproeven nalezen in de uitgebreide vacature 'Beroepskapitein' met gedetailleerde functieomschrijving

Aanbod

Een boeiende, leidinggevende functie in een hulpverleningszone in volle ontwikkeling. Gedurende je hele loopbaan krijg je de kans om je bij te scholen en verder te ontwikkelen in jouw functie van kapitein.

Daarnaast heb je recht op - onder andere - 30 vakantiedagen, operationaliteitspremie, tewerkstelling in voltijds en statutair verband, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst, fietsvergoeding.

Infosessie

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg orgeniseert op donderdag 1 oktober om 19 uur een infosessie in de kazerne van Hasselt.

Info

Bij vragen kan je mailen naar personeelsdienst@zuidwestlimburg.be of contact opnemen met Annelies Moelans op tel. 011 24 88 19.