Verpachting jachtrecht

  • 21 januari 2019

Het lokaal bestuur stad en OCMW Borgloon wenst over te gaan tot de verpachting van het jachtrecht. De termijn van deze verpachting loopt voor een periode van negen jaar.

Het lastenboek en de aanduiding van de percelen voor jachtpacht kunnen per mail via milieu@borgloon.be worden opgevraagd bij de dienst omgeving.

De aanbiedingen dienen uiterlijk op 20 februari 2019 aangetekend overgemaakt te worden aan het lokaal bestuur Borgloon, administratief centrum Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

de algemeen directeur                                           de burgemeester
get. V. Leemans                                                     get. E. Awouters

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - milieu
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak
09:00-12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-19:00
Vrij aanmelden
1 november gesloten