Een bib voor iedereen

Laat je stem horen!

Vind jij de bibliotheek een basisdienst waar elke burger recht op heeft? Vind jij het belangrijk dat jouw nieuwe gemeentebestuur in 2019 blijft investeren in de bib? anzelfsprekend is dat niet meer. Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op collectie, personeel en werking.

Vind jij dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten die de bib aanbiedt en ontwikkelt? Onderteken dan deze tekst en verspreid hem onder vrienden en kennissen. Zo draag je bij aan een warme en duurzame samenleving met oog voor kennis, innovatie en ontmoeting. Een samenleving waarin plaats is voor iedereen!
Teken nu op: www.bibvooriedereen.be

De bibliotheek staat voor:
✓ gelijke kansen
✓ leesplezier en leesbevordering
✓ educatie
✓ (digitale) geletterdheid
✓ cultuurspreiding
✓ cultuurparticipatie
✓ gemeenschapsvorming
✓ vrije toegang tot informatie
✓ kennisontwikkeling
✓ kennisdeling

 

Een Bibliotheek voor Iedereen

Deze campagne wordt onderschreven door:

BoekenOverleg, Creatief Schrijven, Cultuurconnect, CVO GO IVO Brugge, Davidsfonds, FMDO, Gezinsbond, Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, HVV, IBBY Vlaanderen, Jeugd en Poëzie, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, De Leesbeesten, LINC, Masereelfonds, Rode Kruis Vlaanderen, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds, Vl@s, VTBKultuur, VVBAD, Willemsfonds

contact-icon

Contactinformatie

Bibliotheek
Speelhof 15
3840 Borgloon
België
012 74 27 39
012 74 59 17
10:00-13:00
Gesloten
Gesloten
14:00-18:00
09:00-12:00
13:00-19:00
09:00-12:00
15:00-19:00