Buurtcheques

WAT?

een gemeentelijke toelage voor straat- en wijkactiviteiten, d.w.z. feesten of initiatieven die het buurtleven opwaarderen en ontmoeting stimuleren.

WIE?

De initiatiefnemers van een straat- of wijkactiviteit moeten wonen in de betrokken straat of wijk.

VOOR WIE?

- voor alle inwoners van de bedoelde wijk, straat
- aanvragen met aanvraagformulier aan de Stad Borgloon, Dienst Cultuur, Kanunnikenhuis, Speelhof 10 te 3840 Borgloon. dienstcultuur@borgloon.be
Met:
• naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers (van verschillende gezinnen);
• plaats en datum van de activiteit, deelnameprijs, beoogde doelgroep (wijk, straat of gedeelte ervan);
• het rekeningnummer waarop een eventuele ondersteuning kan gestort worden;

WANNEER AANVRAGEN?

ten laatste 1 maand vóór het evenement.

HOEVEEL?

- maximaal 100 euro voor basisorganisatiekosten (affiches, uitnodigingen, versieringen, huur materiaal, SABAM, billijke vergoeding, verzekeringen, ...
- GEEN kosten voor aankoop van voedsel, drank, geschenken en vervoerskosten.
- 100 EURO maar MAXIMUM de effectieve kosten.

- bewijs van kosten binnenbrengen, ten laatste twee maanden nà het evenement

contact-icon

Contactinformatie

Cultuur
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten