Projectsubsidies

Projectsubsidies vrije tijd

Welke projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidies?

- projecten die gemeenschapsvormend zijn en cultuurparticipatie binnen Borgloon in de hand werken
- projecten die een bovenlokale uitstraling bezitten of op een originele wijze bijdragen tot de realisatie van beleidsopties uit het vooropgestelde meerjarenplan en geschikt zijn voor het ruime publiek


Hoe aanvragen?

- per mail: dienstcultuur@borgloon.be
- telefonisch: 012 67 36 00
- link onderaan deze pagina, gebruik het bestaande invulformulier voor de aanvraag

Voorwaarden?

- de aanvrager kan slechts tweejaarlijks een subsidie aanvragen voor een project
- het project vindt effectief plaats in de fusiegemeente Borgloon
- voor een gelijkaardig project kan slechts éénmalig een subsidie aangevraagd worden
- da aanvraag moet minstens 8 weken voor de aanvang van het project schriftelijk ingediend zijn bij Dienst Cultuur op het daarvoor bestemde aanvraagformulier

Hoeveel?

Maximaal 50% van de bewezen onkosten, advies door de werkgroep van de vrijetijdsraad cultuur en binnen de 6 weken na indiening beslist het schepencollege over het subsidiebedrag

contact-icon

Contactinformatie

Cultuur
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten