Erfgoedraad

Wat doet de erfgoedraad? 

De erfgoedraad volgt het erfgoedbeleid m.b.t. het roerend en immaterieel erfgoed op, geeft hierover adviezen aan het beleid, onderneemt acties om dit erfgoed te bewaren en te ontsluiten. De erfgoedraad komt maandelijks samen en stelt zich actief op om mee te werken aan een gedragen erfgoedbeleid in Borgloon.

De erfgoedraad is enerzijds een adviesraad: 
zij adviseert de gemeente op alle punten die betrekking hebben op erfgoed, zowel roerend als onroerend erfgoed maar evenzeer volksverhalen, tradities, gebruiken, ... . 

Anderzijds is de erfgoedraad ook een werkgroep die concrete acties onderneemt, zoals het realiseren van erfgoeddag, Open Munumentendag en andere tijdelijke projecten rond erfgoed. 

Heb je interesse om aan te sluiten bij de erfgoedraad of mee te werken in één van de werkgroepen? Meld je dan aan bij de dienst cultuur. 
 

 

 

contact-icon

Contactinformatie

Cultuur
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00