Vuurwerkverbod tijdens eindejaarsperiode

 • 13 december 2021

Sinds enkele jaren geldt er in Borgloon een algemeen verbod op vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. Ook dit jaar is het verbod opnieuw van toepassing en worden er geen uitzonderingen toegestaan.

Er mag tijdens oudejaarsnacht dus geen vuurwerk afgestoken worden. De politie zal erop toezien dat dit vuurwerkverbod gerespecteerd wordt.

6 redenen waarom wij knallen zonder vuurwerk:

 • Vuurwerk is levensgevaarlijk
  Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat. (Bron: stichting brandwonden)
 • Vuurwerk zorgt voor een groter risico op brand
  Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.
 • Vuurwerk veroorzaakt dierenleed
  Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.
 • Vuurwerkongevallen belasten de hulpdiensten
  Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.
 • Vuurwerk is erg ongezond
  De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.
 • Vuurwerk is duur
ik knal zonder vuurwerk