Week van de duurzame gemeente

  • 17 september 2020

Van 18 tot 25 september 2020 vindt de 'Week van de duurzame gemeente' plaats. Tijdens deze week worden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de verenigde naties (SDG’s) extra in de kijker geplaatst en is het daarenboven de bedoeling om lokale helden die in hun dagelijkse bezigheden bijdragen aan één of meerdere SDGs bekend te maken.

De ideale gelegenheid dus om de lokale duurzame helden in tijden van de coronapandemie in de kijker te zetten!

ONDERWIJS

Doelstelling: 
4. Kwaliteitsonderwijs
9. 
Industrie, innovatie en infrastructuur
10. Ongelijkheid verminderen

Dank aan alle helden in het onderwijs voor hun inzet: voor het verzorgen van de noodopvang, administratieve ondersteuning, mee vormgeven van het digitale communicatieproces, online lesgeven ofwel het aan huis brengen van het studiemateriaal, inspanningen om alle leerlingen bij het onderwijsgebeuren betrokken te houden in deze uitzonderlijke omstandigheden.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/09.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/10.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/04.jpg

 

 

 

 

 

KINDEROPVANG

Doelstelling:   
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
10. Ongelijkheid verminderen

Niet alle ouders konden van thuis uit werken. Gelukkig konden zij rekenen op de lokale kinderopvang. De mensen werkzaam in de kinderopvang zorgen er dagelijks voor dat deze kinderen spelend educatief bezig zijn.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/04.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/10.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/03.jpg

 

 

 

 

 

ZORGSECTOR

Doelstelling: 
3. Goede gezondheid en welzijn
10. Ongelijkheid verminderen

Mensen in de zorgsector (verpleegsters, bejaardenhelpers, mantelzorgers, vrijwilligers, …) zorgen voor hun hulpbehoevende medemens. Ze staan dag en nacht voor hen klaar. Ook tijdens de moeilijke coronatijden van sociaal isolement blijven ze, op een veilige manier, deze zorg verlenen en zijn ze meer dan ooit de steun en toeverlaat van de zorgbehoevenden.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/10.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/03.jpg

 

 

 

 

 

POSTBODES & KOERIERDIENSTEN

Doelstelling:
9. Industrie, innovatie en infrastructuur

In tijden dat online aankopen toenamen hebben vooral ook postbodes en koerierdiensten hard gewerkt zodat iedereen zijn dagelijkse krant, post en pakketjes kon ontvangen.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/09.jpg

 

 

 

 

 

ONDERHOUDSDIENSTEN & TECHNISCHE DIENSTEN

Doelstelling:
3. Goede gezondheid en welzijn

Er moet dagelijks zoveel ontsmet en her-ontsmet te worden. Daarenboven zijn er tal van veiligheidsmaatregelen in praktijk omgezet worden, zoals het maken en installeren van veiligheidsschermen, afbakening van zones en looplijnen, installatie van handontsmettingszuilen, … dit alles om het zo voor anderen veilig te houden.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/03.jpg

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERS DIE MONDMASKERS GEMAAKT HEBBEN

Doelstelling:
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Tijdens de lockdown konden wij rekenen op tal van vrijwilligers die mondmaskers hebben gemaakt voor hun mede-inwoners en onze zorgcentra.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/17.jpg

 

 

 

 

 

LOKALE VOEDSELPRODUCENTEN

Doelstelling:
2. Geen honger

12. Verantwoorde consumptie en productie
15. Leven op het land

Ook onze lokale voedselproducenten (landbouwers/ fruittelers/…) bleven aan het werk, deels om in onze voedselvoorraden te voorzien en anderzijds zodat wij steeds lokaal kunnen blijven kopen.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/02.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/12.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/15.jpg

 

 

 

 

 

ALLE LOKALE ONDERNEMERS & UNIZO LOKALE AFDELING HEERS-BORGLOON

Doelstelling:
8. Eerlijk werk en economische groei

12. Verantwoorde consumptie en productie
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Tijdens de coronacrisis hebben alle lokale ondernemers in onze gemeente extra inspanningen geleverd zodat klanten toch op een veilige manier hun zaak konden bezoeken. Sommige zaken waren door de crisis genoodzaakt een tijdje de deuren te sluiten. Dankzij een samenwerking met Unizo lokale afdeling Heers-Borgloon konden lokale ondernemers hulpmiddelen krijgen i.k.v. het openhouden of de heropstart van hun onderneming (sociale- distancing bollen stickeractie/ affiches horeca gezondheidsrichtlijnen en maximum aantal personen binnen/klantenregistratieboekje).

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/12.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/17.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/08.jpg

 

 

 

 

 

WARM BORGLOON EN OVERIGE VRIJWILLIGERS

Doelstelling:
1. Geen armoede
2. Geen honger

3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gender gelijkheid
10. Ongelijkheid verminderen
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Verscheidene vrijwilligers hebben zich ingezet als duurzame corona-helden en hebben hun steentje bijgedragen om hun stad- en dorpsgenoten te helpen. Ze staken hun mede-inwoners een hart onder riem door boodschappen voor hen te doen, het gras te maaien of oude laptops te herstellen zodat alle kinderen online les konden volgen. Daarnaast hebben verschillende inwoners zich ingezet om mondmaskers huis aan huis op een duurzame manier te verdelen. Wij zijn terecht trots op het sociaal engagement in onze stad!

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/01.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/04.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/03.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/02.jpg

 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/17.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/10.jpghttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/sdg/05.jpg