Dossierverloop aanvraag omgevingsvergunning

Omgevingsloket

Je dient je aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij het omgevingsloket. Je kan hier  ook je lopende aanvraag opvolgen.

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus een eID-kaartlezer hebben en je bijhorende pincode of over een token. Meer details vind je op het omgevingsloket.
 

Hoe volg ik mijn aanvraag op?

 • Heb je je aanvraag digitaal ingediend, dan kan je steeds terecht bij het omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen. Alle communicatie tussen jou en de overheid verloopt digitaal.
 • Heb je je dossier analoog ingediend, dan brengt de dienst ruimtelijke ordening je schriftelijk op de hoogte van de stand van zaken van je dossier.
   

Hoe weet ik of mijn dossier ontvankelijk en volledig is?

Binnen 30 dagen na de datum waarop de vergunningsaanvraag is ingediend, word je ervan op de hoogte gebracht of je dossier volledig is of dat er ontbrekende gegevens of documenten moeten worden bijgebracht.
 

Wanneer wordt er een beslissing over mijn dossier genomen?

 • Binnen 60 dagen vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.

 • Binnen 105 dagen met openbaar onderzoek vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.

In sommige gevallen kunnen deze termijnen verlengd worden met 60 dagen. Indien dit op jouw dossier van toepassing is, word je hiervan op de hoogte gebracht.
 

Hoe wordt de beslissing van mijn dossier kenbaar gemaakt?

 • Digitaal ingediend: de beslissing over jouw aanvraag wordt kenbaar gemaakt in het omgevingsloket, samen met de bekendmakingsaffiche die je binnen 10 dagen na de kennisgeving moet bevestigen/plaatsen ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden). Als bewijs dien je een foto van de uithanging, binnen 10 dagen na de kennisgeving van de beslissing, digitaal in te laden via je dossier in het Omgevingsloket.
 • Analoog ingediend: de beslissing over jouw aanvraag wordt aangetekend naar je verstuurd, samen met de bekendmakingsaffiche die je binnen de 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving moet bevestigen/plaatsen ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden). Als bewijs dien je een foto van de uithanging, binnen 10 dagen na de kennisgeving van de beslissing, aan de dienst omgevingsvergunning te bezorgen.
   

Wanneer mag ik mijn werken starten?

Je mag met de werken beginnen als je binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van de aanplakking, geen bericht hebt ontvangen van een beroep tegen deze beslissing.

 • Als je je dossier digitaal hebt ingediend, moet je het begin van de werken ingeven in je dossier in het Omgevingsloket.
 • Als je je dossier analoog hebt ingediend, moet je het gemeentebestuur op de hoogte brengen van het begin van de werken.
   

Procedures met behandelingstermijn

Bij de omgevingsvergunning zijn twee procedures mogelijk, namelijk de 'gewone' procedure en de 'vereenvoudigde' procedure. Het verschil tussen beide is enerzijds de beslissingstermijn (2 maanden of 4 maanden) en anderzijds het al dan niet verplicht organiseren van een openbaar onderzoek.
 

Vereenvoudigde procedure

Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen 60 dagen en is er geen openbaar onderzoek.

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
 

Gewone procedure

Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen, tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. In dit geval moet binnen een termijn van 120 dagen een beslissing genomen worden.

In bepaalde gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 60 dagen:

 • bij een tweede openbaar onderzoek
 • bij toepassing van de administratieve lus
 • als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad bevoegd is
contact-icon

Contactinformatie

Omgeving
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 73
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak