Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is in alle Vlaamse steden en gemeenten de omgevingsvergunning van start gegaan. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen. Voortaan vraag je enkel nog omgevingsvergunningen aan, de aparte procedures voor een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning bestaan niet meer.

Er zijn verschillende soorten omgevingsvergunning:

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
  • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
  • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
  • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning)

Klik hier om na te gaan voor welke handelingen, inrichtingen en activiteiten je een omgevingsvergunning dient aan te vragen.

Melding

Voor sommige projecten is het aanvragen van een omgevingsvergunning niet nodig, maar volstaat een melding. Dit hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Doe daarom altijd eerst navraag bij de dienst omgeving van de gemeente.

Hoe aanvragen?

Je vraagt je omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als je samenwerkt met een architect, kan deze de aanvraag voor jou opmaken. In de meeste gevallen is het verplicht om je aanvraag digitaal in te dienen. Klik hier om meer te weten te komen over het dossierverloop van je aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Een aanvraag op papier indienen is enkel nog mogelijk voor:

  • werken zonder verplichte medewerking van een architect;
  • Franstalige aanvragen conform de regelgeving in de faciliteitengemeenten
  • IIOA's van klasse 3
  • bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen

Klik hier voor meer info over het indienen van een van deze aanvragen op papier.

 

 

 

 

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 73
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak