EFRO-project

Haspengouwse gemeenten investeren samen met de VVSG in de dienstverlening aan ondernemers

Met de start van het nieuwe jaar is ook het EFRO-project ‘Intergemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in Limburgs Haspengouw’ aan een nieuw hoofdstuk meer bepaald fase 2 begonnen. Vanaf januari 2021 kunnen de gemeenten Borgloon, Gingelom, Kortessem en Wellen rekenen op de ondersteuning van een intergemeentelijke ambtenaar economie. Met dit project zet de VVSG, samen met de vier gemeenten, in op een kwalitatieve en professionele dienstverlening voor lokale ondernemers.

In de eerste projectfase werd door de intergemeentelijke ambtenaar economie een productencatalogus voor ondernemers gerealiseerd. Deze catalogus bevat gedetailleerde productfiches over de belangrijkste ‘ondernemersproducten’ , zoals de kleinhandelsvergunning, de machtiging ambulante handel, uitbatingsvergunningen voor verschillende sectoren en de drankvergunning. De fiches worden binnenkort ter beschikking gesteld aan alle Vlaamse steden en gemeenten.

Fase twee richt zich op het inzetten van administratieve vereenvoudiging, heldere en correcte communicatie over regels en procedures, duidelijke beleidslijnen en een sterkere samenwerking tussen de gemeenten enerzijds en de ondernemers anderzijds, willen we het economisch weefsel versterken en het ondernemersklimaat verbeteren.

De krachtenbundeling leidt niet alleen tot heel wat tijdswinst, maar ook tot onderlinge leereffecten. Door ook de knowhow en ervaring van de VVSG mee in te zetten, krijgt het project een extra duw in de rug.

Dit project komt tot stand met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Samenwerking (EFRO, €65.200) en het Vlaamse Fonds voor Innoveren en Ondernemen (het vroegere Hermesfonds, €32.600)