Ondernemingsraad

De raad heeft als doel het lokaal bestuur te adviseren betreffende hun werkgebied.  Dit kan op vraag van het bestuur of op eigen initiatief.

De raad zal minstens 1x/jaar vergaderen. Indien nodig kan dit uiteraard vaker. De bevoegde ambtenaar en schepen zal zonder stemrecht deel uitmaken van deze adviesraad.

De adviesraad kan samengeroepen worden op initiatief van

  • de voorzitter
  • 1/3 van de stemgerechtigde leden
  • het lokaal bestuur

Naast de adviesraad zal er voor iedere sector een werkgroep worden opgericht.   In deze werkgroep is het de bedoeling om echt rond thema’s te gaan werken en zullen door de ambtenaar samengeroepen worden als de noodzaak zich voordoet, bvb.  Voor de werkgroep landbouw – de organisatie van een binnen bij de boer dag.

De raden nemen akte van de adviezen die door de werkgroepen worden uitgebracht en dienen deze adviezen integraal in hun advies over te nemen.  Ze kunnen wel de adviezen met de nodige argumenten versterken of nuanceren.  Ze mogen nooit het advies van een werkgroep vernietigen of blokkeren

Bij een concrete afgelijnde vraag kan ook digitaal advies ingewonnen worden.

De ondernemingsraad werd samengesteld op 20 oktober 2020 en bestaat uit 35 leden, waaronder voorzitter Derriks Guy en ondervoorzitter Herck Jos.

contact-icon

Contactinformatie

Lokale economie
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten