Aangifte huis-aan-huis-bedeling van reclame

Het stadsbestuur heft een belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, alsook van catalogi en kranten die publiciteit bevatten met handelskarakter. De belastingplichtige is verplicht om de belastbare elementen aan te geven via het aangifteformulier dat onderaan deze pagina is terug te vinden.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend is, of indien hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd.

Te betalen bedrag

De belasting wordt vastgesteld als volgt:

  • € 0,01 per verspreid exemplaar met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 1250 cm²;
  • € 0.02 per verspreid exemplaar met een oppervlakte groter dan 1250 cm².

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een vermindering van de belasting.

Vrijstelling

Volgende publiciteitsbladen zijn vrijgesteld van de belasting:

  • de publiciteitsbladen bedeeld door de openbare diensten en onderwijsinstellingen;
  • de publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, culturele of sportieve aard en waaruit de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen.

Meer info over de belasting op de bedeling van huis-aan-huis-reclame kan je lezen door hieronder het belastingreglement te downloaden. Daarnaast vind je hieronder ook het aangifteformulier terug.

contact-icon

Contactinformatie

Belastingen
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak