Begeleid(st)er voor buitenschoolse kinderopvang

Niveau Cv – halftijds – contractueel – aanwerving voor bepaalde duur

Als begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang sta je in voor een kindvriendelijk gemeentelijk opvangbeleid, dit door het opvangen van kinderen buiten de schooluren, het uitwerken van activiteiten en het dagelijks contact met de ouders. Daarbij zorg je voor een professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening.

De locaties bevinden zich te Borgloon, Hoepertingen, Jesseren en Rijkel.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
  • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
  • in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, of daarmee gelijkgesteld
  • in het bezit zijn van het eindstudiebewijs of diploma bepaald door Kind & Gezin
  • in het bezit zijn van minstens rijbewijs B
  • slagen voor de selectieprocedure

ONS AANBOD

C-niveau - geïnd. brutomaandloon min. 1009,05 EUR (19/38) (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling, flexibel werkrooster.

INSCHRIJVING

De kandidaturen moeten uiterlijk op 17 juli 2020 aangetekend worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) , overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen van Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be.
Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

ALGEMEENHEDEN

De stad voert een diversiteitsbeleid.

MEER INFO?

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 84 - e-mail: personeelsdienst@borgloon.be

PDF vacature begeleid(st)er voor buitenschoolse opvang

contact-icon

Contactinformatie

Personeelsdienst
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 20 juli gesloten