Vacature bachelor in de verpleegkunde

Functieomschrijving

Een team van verplegend en zorgkundig personeel in staat stellen een volwaardig thuismilieu te creëren voor de residenten, waar optimale hulp, verzorging en revalidatie, gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf.

Profiel

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
 • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
 • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • Houder zijn van de beroepstitel van bachelor in de verpleegkunde;
 • Beschikken over een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (bachelor in de verpleegkunde, master in de verpleegkunde);
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B

Jobgerelateerde competenties

 • Medisch materiaal en toestellen thuis installeren (ziekenhuisbed, beademingstoestel, ...)
 • De werking uitleggen aan de persoon met een zorgbehoefte
 • Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving
 • De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...)
 • De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken
 • De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden
 • Een dossier voor een persoon met een zorgbehoefte thuis opstellen en de interventies coördineren (verpleegkundige zorg, revalidatie, ...)
 • Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding aan personen met een zorgbehoefte geven
 • Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
 • Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materieel behandelen of laten behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren)
 • Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte
 • Het verpleegkundig materiaal voorbereiden
 • Sociaal-therapeutische activiteiten voor de personen met een zorgbehoefte organiseren en leiden (praatgroepen, workshops, ...)
 • De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen
 • De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
 • Verpleegkundige zorg verlenen
 • Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...)
 • Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)
 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • Therapeutisch educatieve programma's voor chronisch zieke personen met een zorgbehoefte coördineren
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
 • De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...)
 • De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid

Aanbod

Voltijds Bv-niveau (voltijds/deeltijds valt te bespeken) (Ws BV1-BV3) - geïnd. voltijds brutomaandloon minimum 2.755,15 EUR (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling

Plaats tewerkstelling

OCMW
Graethempoort 3 bus A 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

 • Via e-mail: vacature@borgloon.be
 • Per brief
 • Per telefoon: 012 673 699
 • Persoonlijk aanmelden - contact: Mevr. Nathalie Appeltans

INSCHRIJVING:

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 30.12.2019 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be

Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

INFO:

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

 

pdf bestandVacature bachelor in de verpleegkunde aanwerving.pdf (92 kB)

Vereiste studies

Prof. bach. Verpleegkunde

Werkervaring

Niet van belang

Talenkennis

Nederlands (goed)

Rijbewijs

B

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

Graethempoort 3 bus A 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

 • Via e-mail: vacature@borgloon.be
 • Per brief
 • Per telefoon: 012 673 699
 • Persoonlijk aanmelden - contact: Mevr. Nathalie Appeltans

Inschrijving

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 30.12.2019 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be

Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

Info

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

 • Solliciteren met CV
 • Motivatiebrief toevoegen
 • Sollicitaties tot en met 30 december 2019