Vacature bachelor in de verpleegkunde

Niveau CB (Ws BV1-BV3) – voltijds/deeltijds – contractueel – aanwerving voor bepaalde duur

Een team van verplegend en zorgkundig personeel in staat stellen een volwaardig thuismilieu te creëren voor de residenten, waar optimale hulp, verzorging en revalidatie, gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
  • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
  • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN

  • houder van de beroepstitel van bachelor in de verpleegkunde
  • beschikken over een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (bachelor in de verpleegkunde of master in de verpleegkunde)
  • in het bezit zijn van een rijbewijs B

AANBOD

Voltijds Bv-niveau (Ws BV1-BV3)  - geïnd. voltijds brutomaandloon minimum 2.755,15 euro (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling

INSCHRIJVING

Kandidaturen moeten verzonden worden aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon, gemaild naar vacature@borgloon.be of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs.

Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

ALGEMEEN

  • het OCMW voert een diversiteitsbeleid

INFO

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op tel. 012 67 36 99 of mail naar vacature@borgloon.be.

PDF vacature bachelor in de verpleegkunde

 

 

contact-icon

Contactinformatie

Personeelsdienst
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak