Vacature begeleidster kinderopvang

Functieomschrijving

Als begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang sta je in voor een kindvriendelijk gemeentelijk opvangbeleid, dit door het opvangen van kinderen buiten de schooluren, het uitwerken van activiteiten en het dagelijks contact met de ouders. Daarbij zorg je voor een professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening.

Profiel

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
 • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
 • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • in een bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
 • in het bezit zijn van het eindstudiebewijs of diploma bepaald door Kind & Gezin
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B

Jobgerelateerde competenties

 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Werken met kinderen: Kinderen met een beperking (motorisch, mentaal)
 • Professionele documentatie voor kinderen of ouders samenstellen en actueel houden
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Werken met kinderen: Zieke kinderen
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Oefeningen begeleiden voor een hulpbehoevend kind volgens een therapeutisch model
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • Toezien op of helpen bij het huiswerk van een schoolgaand kind

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Klantgerichtheid

Aanbod

Voltijds Cv-niveau (Ws C1-C2) - geïnd. brutomaandloon minimum 989,29 EUR (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling

Plaats tewerkstelling

'T STROOPPOTJE
Sint-Rochuslaan 12 bus A 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

INSCHRIJVING:

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 30.12.2019 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be

Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

INFO:

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

 • Solliciteren met CV
 • Motivatiebrief toevoegen

 

pdf bestandVacature begeleidster kinderopvang aanwerving.pdf (92 kB)

Vereiste studies

 • BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar
 • 3de graad kunstsecundair onderwijs (KSO3)
 • 3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)
 • 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)

Werkervaring

Niet van belang

Talenkennis

Nederlands (goed)

Rijbewijs

B

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 5 dagen
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

Sint-Rochuslaan 12 bus A 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

Inschrijving

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 30.12.2019 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be

Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

Info

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

 • Solliciteren met CV
 • Motivatiebrief toevoegen