Vacature diensthoofd bestuurssecretaris ruimtelijke ordening - 2de oproep

Niveau Av (Ws A1a-A3a) – voltijds – contractueel

Je bent mee verantwoordelijk voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk ruimtelijk beleid. Je werkt administratief en beleidsondersteunend mee aan stedenbouwkundige dossiers, RUP's en onroerend erfgoed. Je volgt de geldende wetgeving op.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
 • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN

In het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs – in één van de volgende studiegebieden:

 • stedenbouw en/of ruimtelijke planning
 • bouw, bouwkunde
 • architectuur
 • vastgoed
 • topologie, landmeten
 • recht
 • landschaps- en/of tuinarchitectuur
 • industriële wetenschappen en technologie

AANBOD

Voltijds Av-niveau (Ws A1-A3) met geïnd. brutomaandloon van minimum 3 170,07 euro (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling en mogelijkheid tot structureel thuiswerk.

INSCHRIJVING

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 30 oktober 2020 worden verzonden aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon (datum van poststempel geldt als bewijs), gemaild naar vacature@borgloon.be of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs.
Je kandidatuur omvat je sollicitatiebrief (met duidelijke vermelding van de functie waarvoor je solliciteert), je cv en een kopie van je diploma.

ALGEMEEN

 • er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel dienstverband voor de duur van 1 jaar (verlengbaar)
 • de stad voert een diversiteitsbeleid.

INFO

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op tel. 012 67 36 99 of mail naar vacature@borgloon.be.

PDF vacature diensthoofd bestuurssecretaris ruimtelijke ordening

contact-icon

Contactinformatie

Personeelsdienst
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Warning 2 november gesloten