Vacature gegradueerde verpleegkundige

Functieomschrijving

Een team van verplegend en zorgkundig personeel in staat stellen een volwaardig thuismilieu te creëren voor de residenten, waar optimale hulp, verzorging en revalidatie, gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf.

Profiel

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
 • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
 • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • Houder van de beroepstitel van verpleegkundige;
 • Beschikken over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde of het diploma van gegradueerde verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs HBO5
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B

Jobgerelateerde competenties

 • De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden
 • Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving
 • Sociaal-therapeutische activiteiten voor de personen met een zorgbehoefte organiseren en leiden (praatgroepen, workshops, ...)
 • Een dossier voor een persoon met een zorgbehoefte thuis opstellen en de interventies coördineren (verpleegkundige zorg, revalidatie, ...)
 • De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...)
 • De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken
 • Medisch materiaal en toestellen thuis installeren (ziekenhuisbed, beademingstoestel, ...)
 • De werking uitleggen aan de persoon met een zorgbehoefte
 • Therapeutisch educatieve programma's voor chronisch zieke personen met een zorgbehoefte coördineren
 • Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte
 • Het verpleegkundig materiaal voorbereiden
 • De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...)
 • De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding aan personen met een zorgbehoefte geven
 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
 • Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)
 • Verpleegkundige zorg verlenen
 • Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...)
 • Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
 • De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen
 • Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
 • Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materieel behandelen of laten behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren)

Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid

Aanbod

Voltijds Cv-niveau (voltijd/deeltijds valt te bespreken) (Ws C3-C4) - geïnd. voltijds brutomaandloon minimum 2.536,02 EUR (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling

Plaats tewerkstelling

OCMW
Graethempoort 3 bus A 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

 • Via e-mail: vacature@borgloon.be
 • Per brief
 • Per telefoon: 012 673 699
 • Persoonlijk aanmelden  - contact: Mevr. Nathalie Appeltans

INSCHRIJVING:

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 30.12.2019 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be

Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

INFO:

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

 

pdf bestandVacature gegradueerde verpleegkundige aanwerving.pdf (92 kB)

Vereiste studies

Hoger beroepsonderwijs (HBO) Verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)

Werkervaring

Niet van belang

Talenkennis

Nederlands (goed)

Rijbewijs

B

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

Graethempoort 3 bus A 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

 • Via e-mail: vacature@borgloon.be
 • Per brief
 • Per telefoon: 012 673 699
 • Persoonlijk aanmelden - contact: Mevr. Nathalie Appeltans

Inschrijving

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 30.12.2019 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be

Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

Info

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

 • Solliciteren met CV
 • Motivatiebrief toevoegen
 • Sollicitaties tot en met 30 december 2019