Vacature hoofddeskundige ICT

Niveau Bx (Ws B4-B5) – voltijds – contractueel – aanwerving en aanleg werfreserve voor 1 jaar (verlengbaar)

Als hoofddeskundige ICT sta je in voor het beheer, een betrouwbare werking, het onderhoud en de verdere coherente ontplooiing van een (intern/extern) klantgerichte digitalisering, voor wat betreft hard- en software en telefonie van lokaal bestuur Borgloon. Als hoofddeskundige ICT heb je, naast het dagdagelijkse operationele werk, een adviserende rol naar het bestuur in verband met het opvolgen van de nieuwe technieken en evoluties. De dienst ontwikkelt tevens strategisch beleidsdoelstellingen en werkt ze projectmatig uit en volgt ze op.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert

  • de burgerlijke en politieke rechten genieten

  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
  • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
  • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
  • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN

  • in het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs – richting informatica

  • houder zijn van minstens een rijbewijs B

ONS AANBOD

Voltijds Bx-niveau (Ws B4-B5) - geïnd. brutomaandloon minimum 2 837,72 EUR (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling

INSCHRIJVING

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 15 april 2020 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon stad en OCMW, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be
Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

ALGEMEENHEDEN

  • Er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel dienstverband voor de duur van 1 jaar (verlengbaar)

  • De stad voert een diversiteitsbeleid.

INFO

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 - e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximaal 3 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens om hun diploma te behalen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het lokaal bestuur.

PDF vacature hoofddeskundige ICT
 

contact-icon

Contactinformatie

Personeelsdienst
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten
13 april gesloten