Vacature ingenieur technische dienst - tweede oproep

Niveau Av (Ws A1a-A3a) – voltijds – contractueel – aanwerving en aanleg werfreserve voor 1 jaar (verlengbaar)

Als ingenieur technische dienst sta je mee in voor de technische ondersteuning voor het lokaal bestuur en ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het hem/haar toegewezen projecten. Je rapporteert regelmatig en consequent aan het hoofd technische dienst, de sector coördinator ruimte, algemeen directeur en informeert de bevoegde schepen(en) omtrent de stand van zaken, lopende dossiers. De ingenieur technische dienst neemt de functie van diensthoofd technische dienst waar bij afwezigheid van deze persoon.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert

  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
  • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
  • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
  • in het bezit zijn van minstens rijbewijs B
  • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN

In het bezit zijn van ofwel van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs: burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur (alle richtingen toegelaten)

AANBOD

Voltijds Av-niveau (Ws A1-A3) - geïnd. brutomaandloon minimum 2958,63 EUR (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling

INSCHRIJVING

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 27 april 2020 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon stad en OCMW, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be
Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

ALGEMEENHEDEN

  • er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel dienstverband voor de duur van 1 jaar (verlengbaar)

  • de stad voert een diversiteitsbeleid.

INFO

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 99 -  e-mail: vacature@borgloon.be

PDF vacature ingenieur technische dienst

contact-icon

Contactinformatie

Personeelsdienst
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten
13 april gesloten