Vacature maatschappelijk werk(st)er

Niveau Bv (Ws B1-B3) – voltijds– contractueel – aanwerving en aanleg werfreserve voor 1 jaar (verlengbaar)

De maatschappelijk werk(st)er functioneert binnen de dienst algemene maatschappelijke dienstverlening en rapporteert aan de sectorcoördinator zorg en welzijn en aan het diensthoofd dienstverlening.

Het hoofddoel van de  maatschappelijk werk(st)er is het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen: 

 • een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid
 • om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving
 • hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren. 

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten

 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk

 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

 • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten

 • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN

 • in het bezit zijn van een bachelordiploma in het sociaal – agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma of een diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B

ONS AANBOD

Voltijds Bv-niveau (Ws B1-B3)  - geïnd. voltijds brutomaandloon minimum 2.486,38 EUR (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling

INSCHRIJVING

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 15 april 2020 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be
Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

ALGEMEENHEDEN

 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel dienstverband voor de duur van 1 jaar (verlengbaar)

 • Het OCMW voert een diversiteitsbeleid.

INFO

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximaal 3 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens om hun diploma te behalen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het lokaal bestuur. 

PDF vacature maatschappelijke werk(st)er

contact-icon

Contactinformatie

Personeelsdienst
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten
13 april gesloten