Vacature preventie-adviseur (m/v)

 • 16 november 2021

Niveau Bv - voltijds - contractueel - aanwerving en aanleg werfreserve voor 1 jaar (verlengbaar)

Als interne preventieadviseur sta je stad en OCMW Borgloon en zijn medewerkers bij met advies over de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en –activiteiten. Je voert risicoanalyses uit en onderzoekt arbeidsongevallen. Je verricht systematisch onderzoek naar de arbeidsplaatsen en werkposten. Je verschaft de nodige preventie-uitleg aan de medewerkers. Je wordt ook belast met de noodplanning en de administratie van het rampenfonds.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
 • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN

 • in het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • In het bezit zijn van getuigschrift preventieadviseur niveau II of dit behalen tijdens de inlooptijd (hiertoe wordt de inlooptijd verlengd met de tijd die nodig is om het getuigschrift te behalen)
 • In het bezit zijn van minstens rijbewijs B

AANBOD

Voltijds Bv-niveau - geïnd. brutomaandloon minimum 2 586,74 euro (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling, flexibel werkrooster

INSCHRIJVING

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 8 december 2021 aangetekend worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen van Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be.

Sollicitatiebrief  met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma/getuigschrift + kopie rijbewijs.

ALGEMEEN

 • er wordt een wervingsreserve aangelegd in contractueel dienstverband voor de duur van 1 jaar (verlengbaar)
 • de stad voert een diversiteitsbeleid.

INFO

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op tel. 012 67 36 99 of mail naar vacature@borgloon.be.

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

PDF vacature preventie-adviseur (m/v)

contact-icon

Contactinformatie

Personeelsdienst
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten