Vacature stafmedewerker technische dienst

Functieomschrijving

Als stafmedewerker technische dienst sta je mee in voor de technische ondersteuning voor het lokaal bestuur en ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het hem/haar toegewezen projecten. Hij/zij rapporteert regelmatig en consequent aan het diensthoofd, de sector coördinator ruimte, algemeen directeur en informeert de bevoegde schepen(en) omtrent de stand van zaken, lopende dossiers.

Profiel

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of van een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs: burgerlijk of industrieel ingenieur (alle richtingen toegelaten)
 • in het bezit zijn van minstens rijbewijs B

Jobgerelateerde competenties

 • Documentatie zoeken, doorsturen of beheren
 • Documenten invoeren en de lay-out verzorgen
 • Documenten doorsturen en klasseren
 • Verplaatsingen van de verantwoordelijke of van teamleden organiseren
 • De boekhoudkundige en budgettaire opvolging van de entiteit garanderen
 • Facturatieverrichtingen uitvoeren
 • Fondsen deblokkeren
 • Financiers aanmanen
 • Boekingen ingeven
 • Meewerken aan de lancering van aanbestedingen (opstelling, uitgifte van officiële bekendmakingen, ...) en aan de opvolging van de kandidaturen
 • Dossiers voor het inschrijven op een aanbesteding samenstellen, indienen en opvolgen
 • Documenten coderen, klasseren en archiveren
 • Vergaderingen van de projectgroep organiseren
 • Verslagen opstellen
 • Een methode of een kwaliteitsactieplan toelichten en uitvoeren (correcties, verbetering, gelijkvormig maken, ...)
 • Tools voor de opvolging van de activiteiten uitwerken en actualiseren aan de hand van situatieoverzichten, tijdspaden, ...
 • Bestellingen, stocks, terugzending van producten beheren en opvolgen
 • Klanten en opdrachtgevers informeren over de vordering van hun dossier en verslagen, vorderingsstaten, tijdspaden, ... doorsturen
 • Deelnemen aan werfbezoeken en de vordering van de werken vaststellen
 • Technische documenten afdrukken (plannen, maquettes, technische fiches, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Leervermogen hebben
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Contactvaardig zijn

Aanbod

Vervangingsovereenkomst van bepaalde duur voor 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging):

Voltijds Av-niveau (Ws A1a-A3a) - geïnd. brutomaandloon minimum 3.107,98 EUR (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling, flexibel werkrooster

Plaats tewerkstelling

GEMEENTEBESTUUR VAN BORGLOON
Speelhof 10 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 5 december 2019 aangetekend worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen van Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be.

 • Solliciteren met CV

 • Motivatiebrief toevoegen

 • Kopie diploma bijvoegen

 • Kopie rijbewijs bijvoegen

 • Sollicitaties tot en met 5 december 2019

Vereiste studies

 • Master: Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie

Werkervaring

 • Niet van belang

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

 • B
 • BE

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

 • Speelhof 10 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

 

 • Solliciteren met CV

 • Motivatiebrief toevoegen

 • Kopie diploma bijvoegen

 • Kopie rijbewijs bijvoegen

 • Sollicitaties tot en met 5 december 2019