Vacature zorgkundige

Functieomschrijving

Het creëren van een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bejaarden, door optimale hulp en verzorging.

Jobgerelateerde competenties

 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
 • Bestellingen plaatsen
 • Bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts
 • Maaltijdborden aannemen, verdelen en bedelen
 • Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven
 • De leefruimten en het textiel van de persoon met een zorgbehoefte onderhouden
 • Boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, administratieve formaliteiten verrichten, ... voor de persoon met een zorgbehoefte
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Werken met een doelgroep: Ouderen
 • De gezondheidstoestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
 • Gedragswijzigingen, stemmingswisselingen, ... vaststellen
 • De betrokkenen informeren (familie, arts, ...)
 • Werken met een doelgroep: Personen met dementie
 • Een persoon met een zorgbehoefte begeleiden tijdens wandelingen of verplaatsingen
 • Hulpmiddelen aan de persoon met een zorgbehoefte verschaffen (verhogen of regelen van de zetel, het bed, ...)
 • De persoon met een zorgbehoefte steun verlenen
 • De veiligheidsvoorzieningen, verzorging, ... controleren
 • Activiteiten organiseren volgens de verwachtingen en noden van de persoon met een zorgbehoefte (maaltijden, vrije tijd, …)
 • Het budget opvolgen of budgetadvies geven (persoon met een zorgbehoefte, familie, ...)
 • Helpen bij de lichaamsverzorging en de comfortzorg van de persoon met een zorgbehoefte (handen en gezicht wassen, haarverzorging, ...)
 • De persoon met een zorgbehoefte adviseren over de activiteiten van het dagelijks leven (maaltijden, huishoudelijk werk, hygiëne, veiligheid, ...)
 • Ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten animeren (spelletjes, lezen, ...)
 • De persoon met een zorgbehoefte stimuleren om deel te nemen

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Plannen (= ordenen)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team

Aanbod

Voltijds Cv-niveau (Ws C1-C2) - geïnd. voltijds brutomaandloon minimum 2.190,58 EUR (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling

Plaats tewerkstelling

OCMW
Graethempoort 3 bus A 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

 • Via e-mail: vacature@borgloon.be
 • Per brief
 • Per telefoon: 012 673 699
 • Persoonlijk aanmelden - contact: Mevr. Nathalie Appetlans

INSCHRIJVING:

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 30.12.2019 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be

Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

INFO:

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

 • Solliciteren met CV
 • Motivatiebrief toevoegen
 • Sollicitaties tot en met 30 december 2019

 

pdf bestandVacature zorgkundige aanwerving.pdf (92 kB)

Vereiste studies

 • BSO 3de of 4de graad: Studiegebied Personenzorg
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)
 • BSO 3de graad Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige - 7de jaar

Werkervaring

Niet van belang

Talenkennis

Nederlands (goed)

Rijbewijs

B

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 6 dagen
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

Graethempoort 3 bus A 3840 BORGLOON

Waar en hoe solliciteren?

 • Via e-mail: vacature@borgloon.be
 • Per brief
 • Per telefoon: 012 673 699
 • Persoonlijk aanmelden - contact: Mevr. Nathalie Appetlans

Inschrijving

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 30.12.2019 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be

Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.

Info

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

Onvolledige kandidaturen worden als ongeldig beschouwd en worden uitgesloten van de selectieprocedure.

 • Solliciteren met CV
 • Motivatiebrief toevoegen
 • Sollicitaties tot en met 30 december 2019