Vacature zorgkundige

Niveau Cv (Ws C1-C2) – deeltijds – contractueel – aanwerving voor bepaalde duur 

Het creëren van een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bejaarden, door optimale hulp en verzorging.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk
 • voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten
 • slagen voor de selectieprocedure

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN

 • ofwel een 7de jaar BSO in personenzorg (2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, richting personenzorg) én het certificaat of getuigschrift van de opleiding van zorgkundige van 1 jaar

 • ofwel een 7de jaar BSO Thuis- en Bejaardenzorg of zorgkundige, behaald vanaf 30 juni 2006

 • ofwel de beroepsopleiding tot zorgkundige van 1;400 uur, gelijkgesteld met een opleiding van 1 studiejaar (certificaat zorgkundige), behaald via de diensten van de VDAB of via een Centrum voor Volwassenonderwijs

 • ofwel het diploma van het 1ste jaar bachelor, gegradueerd of gebrevetteerd in de verpleegkunde

 • beschikken over een visum als zorgkundige 

 • in het bezit zijn van een rijbewijs B

ONS AANBOD

Voltijds Cv-niveau (Ws C1-C2) - geïnd. voltijds brutomaandloon minimum 2.190,58 euro (je relevante ervaring zal een rol spelen bij het bepalen van je salaris), maaltijdcheques, fietsvergoeding, een interessante verlofregeling

INSCHRIJVING

De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 27 april 2020 worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon of mailen naar vacature@borgloon.be
Sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie men solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie visum + kopie rijbewijs.

ALGEMEENHEDEN

 • het OCMW voert een diversiteitsbeleid

INFO

Toelatings- en aanwervingvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10, 3840 Borgloon: tel 012 67 36 699 -  e-mail: vacature@borgloon.be

PDF vacature zorgkundige

contact-icon

Contactinformatie

Personeelsdienst
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Paasmaandag
13 april gesloten