Richtlijnen inzetten seizoensarbeiders nav COVID-19

Beste landbouwer of fruitteler,
 
Wellicht zet u de komende weken buitenlandse seizoenarbeiders in bij het oogsten van uw teelten. De situatie van deze seizoenarbeiders verdient op dit moment bijzondere aandacht. In het buitenland is op verschillende plaatsen gebleken dat er een haard is van besmettingen met het coronavirus. 

Daarom vragen wij u met aandrang om deze regels grondig na te lezen en deze ook toe te passen:

  1. Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven bij de stad Borgloon als seizoenarbeider en díe afkomstig zijn uit een land of regio die in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
  2. Werkgevers kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg en dienen bij een verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts naar keuze te raadplegen.
  3. Seizoenarbeiders worden tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de volledige groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

Wij willen tot slot benadrukken dat de seizoenarbeiders, die bij u in dienst zijn, zich ook buiten het bedrijf dienen te houden aan de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meertalige informatie hiervoor is terug te vinden op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. Verder kunt u ook terecht voor meer informatie op de website Info-coronavirus.be.

Heeft u hierover nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst Burgerzaken van de stad Borgloon via bevolking@borgloon.be of via telefoonnummer 012 67 36 66 of 0497 38 78 90 (Ann Schurmans).

Wij rekenen in ieder geval op uw verantwoordelijkheid als werkgever en wensen u alvast een veilige en succesvolle fruitpluk!

contact-icon

Contactinformatie

Burgerzaken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 66
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten