Wij zoeken jou!

  • 5 maart 2020

Burgerparticipatie is een onmisbaar onderdeel van een democratisch lokaal beleid. Participatie doet een bestuur bewegen in denken en doen en gaat over vormen van betrokkenheid. Het lokaal bestuur Borgloon wil samen met z’n burgers werken aan een betere gemeente en gaat via participatie aan de slag.  

De bestaande adviesraden zijn omgevormd tot drie nieuwe overkoepelende adviesraden. Deze participatieforums bieden de geëngageerde Lonenaren de kans om hun mening te geven over bepaalde thema’s.

De nieuwe overkoepelende adviesraden zijn:

  • Vrijetijdsraad als adviesorgaan voor jeugd, sport, cultuur, erfgoed en bibliotheek.  Deze raad is daarnaast bevoegd voor het beheer van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum.
  • Welzijnsraad als adviesraad voor senioren, mensen met een beperking en het lokaal overleg kinderopvang.
  • Ondernemingsraad als adviesraad voor lokale economie, toerisme, landbouw en fruitteelt.

Deze brede adviesraden creëren een klimaat waarbij mensen met verschillende meningen, invalshoeken en expertises elkaar ontmoeten en samen mee het beleid kunnen adviseren.

Wij zijn op zoek naar mensen die interesse hebben om in één of meerdere van deze adviesraden te zetelen. Mensen die graag aan de slag willen gaan en hun stem willen laten horen.

Voel jij je aangesproken? Stel je dan kandidaat vóór 15 april. Wij juichen je kandidatuur alvast toe. Enige voorwaarde is dat je een binding met Borgloon moet kunnen aantonen en je kandidatuur wat motiveert. Bedoeling is wel dat geïnteresseerde kandidaten geen politiek mandaat bekleden in Borgloon.

Kandidaturen kunnen ingediend worden bij de infodienst van het stadsbestuur, Speelhof 10, 3840 Borgloon.  Dit kan ook per mail naar infodienst@borgloon.be. Wacht niet te lang en stel je vandaag nog kandidaat.

De adviesraden kunnen ook werkgroepen installeren die rond één specifiek domein, evenement of project werken, bv. werkgroep senioren, werkgroep toerisme, werkgroep erfgoed,…

Heb je ook interesse om tevens of alleen maar in een werkgroep te zetelen, dan kan je dit voor 15 april kenbaar maken bij bovenvermelde dienst.

Het gemeentelijk participatiereglement en het formulier om je kandidaat te stellen vind je hier.